Afdichting tbv 123.xxx / 130.xxx VVE=5 Geberit

9107662 MFG #: 240.139.00.1
€4,80 / 5.00