Privacyverklaring van Gevier

Privacyverklaring van Gevier

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 22 november 2023.
Bij Gévier B.V. (‘Gévier’) hechten we veel waarde aan jouw privacy. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). 


Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat wij bij Gévier allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of wanneer je onze website bezoekt.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die je onderaan de privacy- en cookieverklaring kan vinden.

Contact                   
Je kan op verschillende manieren met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook mag je ons altijd jouw feedback geven. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jouw verzoeken te beantwoorden, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Je kunt op verschillende wijzen contact met ons opnemen. Dit kan door contact op te nemen met het verkoopkantoor bij jou in de buurt, telefonisch, via het contactformulier of per mail. Hiervoor gebruiken wij van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer (optioneel) 
 • E-mailadres (optioneel) 
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf in het bericht invult 

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek netjes af te handelen. Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens op basis van toestemming. Wij bewaren deze gegevens zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of voor de juiste registratie van jouw gegevens noodzakelijk is.

Nieuwsbrief
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij versturen maximaal 1 keer per maand een nieuwsbrief met productnieuws, acties en andere interessante zaken. Je kan je op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:  

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 

Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming. We bewaren deze informatie zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.  

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Je kunt je op elk moment uitschrijven via de afmeldlink die in de nieuwsbrief staat. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen mailings van ons meer zal ontvangen. 

Aanvragen en aanmaken account
Voor het plaatsten van een bestelling op onze website, moet je je eerst registreren en heb je een account nodig. Je moet dan informatie over je bedrijf opgeven. Hierna geven wij jou een debiteurnummer en een volgnummer. Daarmee maken wij een account, waardoor je kan inloggen met die gegevens en een zelfgekozen wachtwoord.  We verwerken bij de aanvraag van een account de volgende gegevens: 

 • Kamer van Koophandel-nummer 
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens  
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 

Wanneer wij je verzoek tot het aanmaken van een account afwijzen, verwijderen wij deze gegevens. Wij verwijderen deze gegevens nadat we je op de hoogte stellen van de afwijzing, zodat we indien gewenst nog informatie kunnen geven over de reden van afwijzing en contact met je op kunnen nemen hierover.  

Wanneer wij je account goedkeuren, verwerken wij de volgende aanvullende gegevens voor het aanmaken van het account:  

 • Debiteurnummer 
 • Volgnummer  
 • Inloggegevens 

Deze gegevens verwerken wij op grond van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar nadat je je account opheft. Een aantal van deze gegevens bewaren wij langer in overeenstemming met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Inloggen account
Nadat je een account hebt aangemaakt moet je inloggen op je account om een bestelling te plaatsen en je informatie in te zien. Bij het inloggen gebruiken wij van jou de volgende gegevens: 

 • Debiteurnummer 
 • Volgnummer 
 • Wachtwoord 

Deze gegevens verwerken wij op grond van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar nadat je je account opheft. Een aantal van deze gegevens bewaren wij langer in overeenstemming met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Plaatsen van een bestelling
Wanneer je een account hebt, kun je via onze website een order plaatsen. Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor verwerken wij, naast de gegevens in je account, de volgende aanvullende gegevens:  

 • Betaalgegevens 
 • Verzendadres (optioneel) 

Deze gegevens verwerken we om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens zo lang je klant bent en tot 3 jaar erna. Voor de gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie geldt de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken als;

 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

Partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn bijvoorbeeld:

 • Vervoersbedrijven
 • Postverwerkingsbedrijven
 • Marktonderzoekbureaus
 • Beursorganisaties
 • Eventbureaus

Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Deze ontvanger is gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit).
 2. De ontvanger van de persoonsgegevens biedt passende waarborgen (bijvoorbeeld door middel van EU-standaardcontractbepalingen).
 3. Wij hebben hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gekregen.

Cookies
Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies).
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies).
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf.

In- en uitschakelen van cookies
In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het eventuele debiteurnummer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaring van het desbetreffende netwerk:

Beveiliging
eveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf of website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens kun je onderaan de verklaring vinden.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met maximaal twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
ls je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@gevier.nl.  Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Gévier B.V.
Bedrijvenweg 10
7007CE Doetinchem

E-mailadres: info@gevier.nl
Telefoon: +31 314 377777
KvK: 62834525