Logistiek: Lean & Green

Gévier behoort met het behalen van de derde Lean & Green Star in 2019 tot de koplopers van het Lean & Green programma, het leidende CO2-reductieprogramma voor bedrijven die hun logistiek willen verduurzamen. 
 

De verduurzaming van de logistiek van Gévier wordt gerealiseerd door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. De uiteindelijke doelstelling van Lean & Green Europe is zero emissie, gesymboliseerd door de 5e Lean & Green Star.

Reductietargets sterrenprogramma van Lean & Green Europe

  • 1e Lean & Green Star: 20% CO2-reductie binnen 5 jaar (behaald in 2014)
  • 2e Lean & Green Star: 10% CO2-reductie binnen 3 jaar (behaald in 2016)
  • 3e Lean & Green Star: 5% CO2-reductie binnen 2 jaar (behaald in 2019)
  • 4e Lean & Green Star: aantoonbaar op koers naar klimaatdoel – jaarlijks opnieuw gemeten
  • 5e Lean & Green Star: zero emissie.