Gévier is sinds 2013 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 én kosten in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
 

Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Resultaat CO2-reductie in 2023: de cijfers

Bekijk in onderstaande infographic het resultaat van onze CO2-reductie in 2023. Klik op de infographic voor een volledige weergave.

Tekst gaat verder onder infographic


 

De ladder in het kort
Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Inzet wordt beloond
De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

Handboek

Klik HIER voor de website van SKAO waarop de documenten de van eisen 3.D.1 (keteninitiatieven) zichtbaar zijn.

De CO2-Prestatieladder in één minuut!