Redactioneel

Het Urban Mining Collective als duurzame bijdrage aan het milieu

Duurzaam ondernemen start met zien. Het zien van kansen voor de toekomst én de kansen van nu. Die zijn vaak dichterbij dan gedacht. In een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden en de vraag naar duurzame producten steeds groter, puilen gebouwen die gesloopt worden uit van ‘circulaire kansen’. Materialen en producten met alle potentie voor een tweede leven. Maar dan? Dan is het een kwestie van doen. Een eerste ‘oogst’ circulaire producten is nu verkrijgbaar.

Onder het motto ‘wij slopen niet, wij oogsten’ werd een aantal jaar geleden het Urban Mining collectief opgericht, dat draait om het hergebruiken van materialen uit bestaande gebouwen. Dan kan van alles zijn: beton, gips, dakmateriaal, maar ook producten uit de installatiebranche zoals sanitair en leidingen. Doel is bijdragen aan de verduurzaming van onze leefomgeving, het minimaliseren van de milieubelasting en het helpt partijen uit de hele bouwkolom, waaronder installateurs, duurzamer te opereren.

“Het is een diepgewortelde overtuiging die naadloos aansluit bij het toekomstbeeld van de specialisten uit de Rensa Family”, zegt Willem Veldhoen, vestigingsdirecteur Key-Accounts bij Rensa Verwarming & Ventilatie. Hij initieerde de deelname aan het collectief namens alle bedrijven van de Rensa Family, waaronder Gévier. “Het startte met de theorie, maar de hamvraag is natuurlijk: hoe gaan we verder in de praktijk, om ook echt het verschil te maken?”

Helm op en aan de slag

Het antwoord: helm op, de veters stevig gestrikt en aan de slag. Drie jaar lang bezocht Veldhoen samen met collega's slooppanden in het hele land: van woningen en kantoren tot scholen en fabrieken. Het leverde verhelderende, maar ook pittige inzichten op. “We merkten dat van materiaal opnieuw materiaal maken het meest voor de hand lag. Van beton kun je uitstekend opnieuw beton maken bijvoorbeeld. Dat is handig voor de bouwsector, maar geen directe kans voor de installatiesector”, aldus Veldhoen.

In een zeer dynamische en uitdagende branche als de installatiesector kan het snel gaan. “Zo blijkt het lastig om aan de snel veranderende regelgeving te voldoen bij de inzet van circulaire producten. Zo kwamen we bijvoorbeeld uitstekende pompen in ketelhuizen tegen die vanuit kwalitatief oogpunt bijna één op één hergebruikt konden worden, maar toch niet meer voldoen aan de huidige regelgeving. Maar bij elke schouw van een slooppand leren we bij. Het vergt geduld om de juiste snaar te raken.”

Geen verschil

Dat de aanhouder wint, blijkt nu na jaren van pionieren en onderzoeken. Zo blijken sanitair – denk bijvoorbeeld aan wasbakken en spiegels – maar ook brandhaspels uitstekend geschikt voor een duurzaam tweede leven. “Het is materiaal dat nauwelijks slijt of in de loop der tijd aan kwaliteit inlevert. Neem de wasbakken. Wij laten een specialist ze zorgvuldig reinigen en verpakken. Het verschil met een nieuw exemplaar is écht niet meer te zien.”

Op de troepen vooruitlopen

Het is een veel eenvoudiger, en daarmee verleidelijker, om voor de ‘gemakkelijke’ keuze – een gloednieuw exemplaar in honderden op voorraad – te gaan. Maar Veldhoen is ervan overtuigd dat zowel de groothandel als ketenpartner, als installateurs nú de kans moeten aangrijpen om op de troepen vooruit te lopen.

“Wij doen dit omdat wij écht geloven dat wij hiermee een steentje bijdragen aan een betere wereld. Ook als het ons op dit moment commercieel gezien niks oplevert, levert het uiteindelijk ons állemaal iets op.” Maar ook vanuit een commercieel oogpunt is er reden genoeg. “Er ontstaat een steeds groter tekort aan grondstoffen. Kijk nu maar eens naar de invloed van de pandemie op de staalproductie. Wie nu de kansen van de circulaire economie aangrijpt, loopt straks op de troepen vooruit. Reken maar uit of je als 'duurzame installateur’ een hele dikke streep voor hebt wanneer in de toekomst in tenders strengere CO2-eisen of simpelweg leverbaarheid een doorslaggevende rol spelen.”

Krachtige combinatie

Sinds dit jaar is Veldhoen namens de Rensa Family ook aangesloten bij Cirkelregio Achterhoek, een kennispartner van New Horizon, de motor achter het Urban Mining collectief. “New Horizon heeft een voet tussen de deur bij de politiek, Cirkelregio Achterhoek is een regionale coöperatie waarin duurzame koplopers elkaar opzoeken om de ambities ook echt waarmaken. Zo kunnen wij nu met onder meer woningcorporaties en gemeenten onze ervaring delen en mogelijkheden onderzoeken.”

Met resultaat. Een eerste (beperkte) ‘oogst’ van circulaire producten is nu beschikbaar. “Daar ben ik trots op, want dit laat zien dat je met geduld ook echt ergens komt. Het aanbod wisselt natuurlijk, want het is afhankelijk van wat er te ‘oogsten’ is. Maar zeker is in elk geval: ze zijn bestemd voor wie op de troepen vooruit durft te lopen. Wie durft?”

Wil je meer weten? Vraag jouw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.