Redactie

Gévier helpt bij toegankelijk maken EPD’s

Inmiddels ben je vast bekend met de term EPD. Dit staat voor Environmental Product Declaration, oftewel een milieuproductverklaring. EPD's bieden een grondig inzicht in de levenscyclus van een product, vanaf de initiële grondstoffenwinning tot aan het einde van de levensduur ervan. De toekomst vereist dat je over deze gegevens beschikt. Gévier zet zich in om deze informatie toegankelijk te maken voor jou.