Het is méér dan een container vullen

Uurlonen van monteurs rijzen de pan uit, er is schaarste op de arbeidsmarkt. Een monteur is veel te kostbaar om spullen bij elkaar te zoeken, te verplaatsen en wc-brillen vast te draaien. Hij moet meters maken. Met de dienst maatwerk bouwplaatslogistiek van Gévier kan dat. Logistiek engineer Jur Hofland vertelt hoe.

In een notendop houdt maatwerk bouwplaatslogistiek in dat de klant een order plaatst, bijvoorbeeld alle benodigdheden voor honderd badkamers. Gévier verzamelt de onderdelen, bundelt deze per verdieping, woning of appartement in een rolcontainer of pallet met pallet-onderkar en levert de order af op het gewenste adres, in de gewenste ruimte, op het gewenste moment. Hofland: “Hoe makkelijk is het voor de monteur dat hij alle benodigdheden voor die ene badkamer of voor die ene toiletcombinatie, bij elkaar heeft. De uitkomst van bouwplaatslogistiek moet altijd een toegevoegde waarde bieden voor onze eindklant.”

Samen nadenken

Aan die container of pallet op de eindbestemming gaat een heel proces vooraf. Dat begint met een klantvraag, gevolgd door een goed gesprek waarin de wensen van de klant en advies vanuit Gévier over en weer gaan. Hofland: “Belangrijke vragen zijn welke materialen per eenheid moeten erin, wanneer is de eerste levering, wat is de leverfrequentie? De frequentie en hoeveelheid per keer hangt af van de bouwplanning. Het is heel belangrijk dat de klant de planning met ons deelt. We kunnen in fases leveren, dus eerst ruwbouw zoals het inbouwreservoir en later de afbouw. Bij een ritme van tien badkamers per week, is het logisch dat wij tien badkamers per week leveren. Weten wij hoe vaak we moeten leveren, dan proberen we een vast levermoment af te stemmen. Voor tien rolcontainers heb je bij hoogbouw de lift misschien een uurtje nodig. Door op die momenten de bouwlift te reserveren, heeft de rest van de bouw er daarna geen last meer van. Dat werkt positief naar andere partijen op de bouwlocatie. In gesprekken met klanten geven we over al deze zaken advies.”

“Weten wij hoe vaak we moeten leveren,
dan stemmen we een vast levermoment af”

Eerlijk

Gévier vindt een persoonlijke benadering van de klant belangrijk. Samen om tafel zitten om tot de ultieme oplossing te komen en ook eerlijk te zijn over eventuele beperkingen. Hofland: “Denk aan de ondergrond op een bouwplaats. Heeft het geregend en er liggen geen rijplaten, dan kan er geen rolcontainer of pallet-onderkar overheen. Hetzelfde met hoge drempels.” Dit soort zaken moet vanuit de klant gefaciliteerd worden; daar mogen geen misverstanden over ontstaan.

Breder trekken

De dienst beperkt zich niet tot het assortiment van Gévier en Rensa, dat gecombineerd geleverd kan worden. Dankzij de vergunning voor beroepsgoederentransport, kan en mag Rensa Family Company materialen meeleveren van derden. “Bij een bepaald project had de klant naast sanitair, luchtkanalen nodig. De Duitse leverancier bracht ze bij ons en wij leverden het materiaal samen met het sanitair in dezelfde vrachtwagen op het zelfde aflevermoment.” Transport voor derden betekent bovendien minder vrachtwagens op de bouwlocatie en minder emissie. 

Hofland: “Een variant op transport voor derden noemen we ‘sidestreamers’. Denk hierbij aan elektrotechnische onderdelen, zoals een lichtknopje of een armatuur. Dat zit wel in de badkamer, maar is geen sanitair. De klant koopt ze in en wij leggen ze bij ons op voorraad. Het product krijgt een Gévier artikelnummer en de klant bestelt het mee in de order van de rest van het sanitair. Wij leveren het aan in het doosje kleinmateriaal. Zo heeft de monteur toch alles bij elkaar.”

Ook dát hoor bij bouwplaatslogistiek, net als prefab, vervolgt Hofland. “Op een bouwplaats is het vaak stoffig of modderig. Wij kunnen seriematig prefabben in een schone geconditioneerde ruimte. Voordelen hiervan zijn exact gelijke afmontage en installatiegemak. De monteur hoeft zich niet bezig te houden met licht technisch werk; hij hangt alleen nog de wc-pot op. Dat verhoogt de productiviteit op de bouw. Prefab geeft ook minder afval van verpakkingsmateriaal op de bouwplaats, want dat halen wij er al af op de afdeling prefab-afdeling.”

Doen wat je belooft

Zoals Hofland eerder al aangaf moet bouwplaatslogistiek altijd toegevoegde waarde bieden voor klant. Gévier heeft inmiddels een klantengroep die gewend is om op deze manier te werken en de meerwaarde ziet. “Wij staan voor kwaliteit, maar kwaliteit is een gemeengoed geworden. De basis van bouwplaatslogistiek is de basis van logistiek, dus het juiste product op de juiste moment op de juiste plaats. Alles is gebaseerd op afspraken in een planning. Die basis, de dienstverlening naar de klant, daar zijn wij heel goed, naast prijs, kwaliteit en flexibiliteit. Doen wat je belooft, daar gaat het om,” besluit Hofland.

Wat scheelt het?

Laten we er geen doekjes om winden: aan een dienst zijn kosten verbonden. De toegevoegde waarde en het rendement zijn echter vele malen groter. Maar wat levert het de klant dan concreet op als Gévier rolcontainers of pallet vult met sanitair en deze per appartement of woning uitlevert? Doordat de rolcontainers of pallet alles bevat wat een monteur nodig heeft, hoeft hij niet te zoeken, houdt hij niets over, hoeft hij niets weg te gooien. Dat scheelt tijd, reduceert verspilling en dus kosten. In het geval van de Amsterdamtoren werkte het installatiebedrijf dat gebruik maakte van de dienst maatwerk bouwplaatslogistiek, bijna twee jaar aan het project. Hofland: “Bij de evaluatie bleek dat de klant door onze manier van aanleveren, onderaan de streep twee fte had bespaard.”

Zaterdaglevering

Efficiëntie staat hoog op de agenda van maatwerk bouwplaatslogistiek. Hofland haalt een mooi voorbeeld aan: “Bij hoogbouw vormt de bouwlift vaak een probleem. Iedereen maakt daar gebruik van, het is de bottleneck als het gaat om beweging op bouwlocaties. Toen wij bij de Amsterdamtoren de logistiek mochten voorzien, zijn we in de weekenden gaan leveren. Zo liep niemand elkaar voor de voeten en op maandag konden de monteurs meteen aan het werk.”