Project in beeld

Technische hogeschool getransformeerd tot duurzame woonparel

Na een periode van leegstand blies Koopmans Bouw de technische hogeschool in Groningen nieuw leven in. Installatiebedrijf DonkerVeenstra verzorgde in samenwerking met Gévier en zusterbedrijf Rensa de volledige W- en S-installatie van deze transformatie. Een grootschalig project, dat de nodige uitdagingen kende.