Redactioneel

Verpakkingen verminderen, verduurzamen en hergebruiken

Van het kleinste installatiemateriaal tot volledige badkuipen, vrijwel alle producten in de installatiewereld zijn op een bepaalde manier verpakt. In veel gevallen komt daar piepschuim, plastic, lijm en inkt bij kijken. Dat zorgt niet alleen voor een grote afvalstroom (op de bouwplaats) en veel logistieke bewegingen, maar legt ook een grote druk op het gebruik van (fossiele) grondstoffen. In de overtuiging dat deze impact verminderd moet worden, heeft Rensa Family Company, het logistieke zusterbedrijf van Gévier, met uiteenlopende partijen uit de hele bouwkolom, de handen ineengeslagen in het ‘Brancheplan Verpakkingen’. Verminderen, verduurzamen en hergebruiken van verpakkingsmateriaal is het devies.

Circulariteit wint de laatste jaren fors aan terrein in de installatiebranche. Steeds meer opdrachtgevers – van overheden tot commerciële vastgoedeigenaren en woningcorporaties – vragen of eisen circulaire oplossingen voor hun projecten. Niet alleen op het gebied van duurzame installaties zelf, maar in toenemende mate ook op verpakkingen.

“Vooral op dat terrein kunnen én moeten nog flinke stappen gezet worden”, zegt Jur Hofland, duurzaamheidscoördinator bij Rensa Family Company. “Vrijwel ieder product bevat verpakkingsmateriaal, veelal van plastic. In een tijd waarin niet alleen de schaarste en hoge prijzen van grondstoffen meer dan ooit actueel zijn, maar een duurzame toekomst van de aarde bedreigd wordt, is het tijd voor actie.”

Glasheldere ambities

Koplopers uit de installatiebranche, van fabrikant en groothandel tot installateur, hebben daarom – in samenwerking met branchevereniging Techniek Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – de krachten gebundeld in het ‘Brancheplan Verpakkingen’. De ambitie is het toewerken naar een circulaire economie aan de hand van glasheldere gezamenlijke ambities (zie kader). Deelname aan het plan betekent ook de toezegging van de betrokkenen om jaarlijks een actieplan vast te stellen met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. Als de pilots succesvol zijn, nemen alle deelnemende bedrijven (en liefst de hele branche) de alternatieven over.

‘Samenwerking brengt aanpak in stroomversnelling’

Rensa Family is sinds 2009 zeer actief met de verduurzaming van logistiek en organisatie. Ook op het gebied van verpakkingen zijn onderzoeken en pilots geïnitieerd.  “Duurzaamheid is van ons allemaal. We kunnen het niet alleen en dat geldt ook voor andere partijen die zich sterk maken voor een duurzame toekomst. Dit werkt alleen als eenieder in de keten een steentje bijdraagt. Er is nog veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden om minder verpakkingen te gebruiken, verpakkingsmateriaal te verduurzamen én verpakkingen opnieuw te gebruiken. Want het gebruik van grondstoffen moet minder, maar de functie van verpakkingen moet vanzelfsprekend niet verloren gaan. De krachten bundelen en het uitwisselen van waardevolle kennis brengen dat hopelijk in een stroomversnelling.”

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, overhandigde het plan eind maart 2022 aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en roemde daarbij de brede samenwerking van de gehele keten. "De sector wil de milieu-impact verlagen en levert tegelijkertijd een bijdrage aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid. Dit baanbrekende initiatief nemen we niet alleen, maar met de hele keten."

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is verheugd over het initiatief. "Van badkuip tot bliksemafleider, het zijn allemaal producten die in plastic en karton verpakt zitten. Dit initiatief laat zien dat we door samen te werken, van fabrikant en groothandel tot installatiebedrijf, een boel vervuiling kunnen voorkomen en grondstoffen kunnen besparen."

Oproep: doe mee!

De staatssecretaris roept bedrijven en organisaties in de installatiebranche op om het initiatief te omarmen. “Het is belangrijk dat we minder materialen en verpakkingen gaan gebruiken. Niet alleen voor een schoner milieu en voor ons klimaat, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland.”

Het is een oproep waar Hofland zich volledig bij aansluit. “Samen staan we sterker en kunnen we écht werken aan een duurzame toekomst voor de installatiewereld en de wereld in zijn geheel. Doe mee en sluit je aan!”

Partijen en doelstellingen voor 2025 van het Brancheplan Verpakkingen

Bij het Brancheplan Verpakkingen hebben zich, naast Gévier, Rensa Verwarming & Ventilatie, Gafco en Rensa Family Company, onder meer de volgende bedrijven aangesloten: Aalberts, Croonwolter&dros, EQUANS, Kuijpers, Schneider Electric, SPIE, Technische Unie, Unica en Wasco.

Deze bedrijven nemen de volgende doelstellingen voor 2025 op in hun strategisch plan.

Verminderen en voorkomen:
1. Er wordt 20% minder gebruik gemaakt van plastic en karton ten opzichte van 2021.

2. Bedrukking en/of stickers op verpakkingen (inclusief palletfolie) is verwijderd of vervangen door een duurzaam alternatief.

Verduurzamen:
1. Voor ten minste 20% van de productcategorieën zijn de plastic verpakkingen gemaakt van 100% gerecycled plastic óf 100% biobased materiaal.

2. Kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik bestaan uit 100% gerecycled materiaal.

3. 100% van het papier en karton bevat een FSC/PEFC label of een FSC/PEFC Recycle label.

4. Plastic en karton verpakkingen zijn 100% recyclebaar.

5. 100% van de houten pallets voor eenmalig gebruik (wegwerppallets) zijn vervangen door herbruikbare pallets.