Redactioneel

Wastafels en toiletten voorgemonteerd

Door wastafels en toiletten voorgemonteerd aan te leveren, worden 270 appartementen in Leeuwarden sneller en met minder fouten opgeleverd. En verpakkingsloos. De kracht van prefab zit in een uitgekiende voorbereiding en uitvoering.

Aan de rand van Leeuwarden staat de wijk Nylân. De wijk is zo’n 60 jaar oud en ruim opgezet met veel openbaar groen en een schematisch opgesteld stratenplan. In de Julianalaan en de Breitnerstraat vindt een omvangrijk woonverbeteringsproject plaats voor totaal 270 appartementen van wooncorporatie Elkien, verdeeld over 6 gebouwblokken.

De appartementen worden onder andere voorzien van nieuw sanitair, die middels een uitgekiend prefabsysteem worden geleverd en geïnstalleerd. Het gaat hierbij om wastafels en toiletten, die bij groothandel Gévier in elkaar worden gezet. Bouwgroep Dijkstra Draisma leidt het project en P. de Vries Installatietechnieken uit Leeuwarden voert de installatiewerkzaamheden uit.

“Wij zijn ketenpartner van Dijkstra Draisma en werken bij meerdere projecten van de Friese woningcorporatie Elkien samen”, stelt Jeroen van der Geest van P. de Vries Installatietechnieken. “Dit is een bijzonder project, omdat de appartementen van het gas gaan. Er worden twee centrale opwekkingsystemen op de daken geplaats. Voldoende voor 270 appartementen in de 6 woonblokken”.

Modelwoning

Nylân, in het Nederlands “Nieuw Land” genaamd, staat bekend om zijn platte daken. Die komen goed van pas bij het woonverbeteringsproject. Want naast twee centrale opwekkingssystemen worden de daken gebruikt voor zonnepanelen. Vier panelen per appartement, is de rekensom. Dus ruim duizend verdeeld over de zes woonblokken.

Een opvallend aspect aan dit project is dat het sanitair geprefabriceerd wordt geleverd. Bij Gévier worden toiletzittingen en wastafels gemonteerd volgens een strak en vooraf goed uitgekiend plan. Daarbij is gebruik gemaakt van een modelwoning in de Julianalaan, waarbij verschillende partijen met elkaar om tafel hebben gezeten om een zo goed mogelijke schematische weergave en planning te maken. Vanwege het repeterende karakter is een foutloze opzet hierbij van groot belang. “Wij monteren bij de groothandel de kranen en sifons aan de wastafels”,(en monteren de zitting op de toiletpot) zegt Folkert van der Meulen van Gévier. “Vervolgens worden de producten zo efficiënt mogelijk en zonder verpakking in rolcontainers geplaatst. En volgens een strakke planning wordt per woning een rolcontainer met de juiste frequentie afgeleverd bij het appartement. Alles loopt op rolletjes.”

Focus

Voor de installateurs van P. de Vries Installatietechnieken betekent dit dat ze snel, efficiënt en volgens een vaste werkwijze het sanitair kunnen plaatsen. “En dat is prettig, want we weten allemaal dat er een groot tekort is aan vakkundige installateurs. Op deze wijze kunnen we onze installateurs zo goed mogelijk inzetten, en hebben ze de volle focus op hun werkzaamheden”, stelt Van der Geest.

Een installateur is ongeveer een dag bezig per appartement. Door de geprefabriceerde producten bespaart een installateur ongeveer twee uur aan werkzaamheden, rekent Van der Geest voor. “Ook weten we nu zeker dat het verpakkingsmateriaal goed gerecycled wordt. Daarnaast heb je maar één auto nodig op de bouw en zijn er vaste aflevermomenten. Door het prefab-systeem worden veel werkzaamheden verschoven naar Gévier en zijn er geen na-leveringen. Onze installateurs worden daardoor nog beter in wat ze doen, omdat ze zich volledig kunnen focussen op de installatiewerkzaamheden.”

Ontzorgen

Prefab is een groeimarkt, stelt Van der Meulen. “We ontzorgen de klant door zo verpakkingsloos mogelijk te leveren en minder te tillen. Voor installateurs is dit een verademing. De kranen en afvoer zijn voorgemonteerd en mocht er nog een wens zijn van een installateur of monteur, dan kunnen we die verbetering direct doorvoeren. We werken met strakke processen die de nodige voorbereidingstijd kosten. Hierbij rekenen we zo’n 3 tot 6 weken. Dat is de periode waarin we alles tot in detail bepalen en samenstellen. Zodat de uitlevering foutloos, snel en volgens planning gaat.”

Omdat Van der Geest regelmatig over de vloer komt bij Gévier, onstaan snel nieuwe ideeën. “We zoeken altijd naar de meerwaarde van een leverancier. En die vinden we op deze manier. Een goede en complete levering is van groot belang. Dat kan met prefab. Vroeger hadden we veel na-leveringen en dat hield in dat installateurs uit de planning gehaald moesten worden, of dat er andere oplossingen gevonden moesten worden. Vaak oplossingen die tijd en geld kostten. Nu is dat niet meer aan de orde en kunnen mijn acht installateurs als een vaste groep voor een lange periode werken in de appartementen in Leeuwarden. Prefab is een gewenning. Maar wie gewend is, wil niet snel meer anders.”